Den Grønne Aftenskole

 
 

Den Grønne Aftenskole har specialiseret sig i at lave håndværksmæssige kurser.


Vi er især kendt for at afholde håndværksmæssige kurser i kajakbygning og kanobygning.


Knivkursus, skibygning, bådbygning, buebygning og åre/paddelfremstilling har også stået højt på kursuslisten.


I undervisningen tager vi udgangspunkt i de håndværksmæssige forudsætninger du har.

Har du aldrig holdt på en hammer, så er det stadigt din egen lyst, som er det afgørende for det udbytte du vil kunne få af undervisningen.


At lære om træ og værktøj og få et fuldgyldigt resultat af sine anstrengelser er en helt særlig oplevelse, som vi vejleder dig henimod.


Gennemgående temaer på alle kurser er:

  1. -Trælære

  2. -Værktøjslære

  3. -Arbejdsteknik

  4. -Kulturhistorie

  5. -Natur- og miljøhensyn


 

“Jeg kunne dårligt holde på en hammer  og håbede bare på at få mig en god kajak. Det fik jeg også,

men jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg efter endt kursus var en næsten udlært snedker.”


kursist 

Kursuscenter: Egebjergvej 231,

                Odsherred 

      info@gronneaftenskole.dk

                30 54 00 40    


Kontakt:


Skoleleder

Svend Ulstrup


30 54 00 40